افزایش 109 درصدی بارش تجمعی در ایران

براساس جدیدترین آمار ارائه شده از وضعیت بارندگی در ایران، بارش تجمعی کل کشور در سال آبی جاری 321.9 و در سال آبی گذشته 154.1 میلی متر بوده است. این آمار بیانگر این است که میزان بارش تجمعی در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته حدود 167.8 میلی متر افزایش یافته است.

افزایش 109 درصدی بارش تجمعی در ایران

به گزارش خبرنگاران، حال و روز خوب بارش های ابتدای سال جاری که به بروز سیل در چندین شهر و استان هم انجامید، این مسأله را بیان کرد که آیا دوران خشکسالی ایران به انتها رسیده است؟ بعضی از کارشناسان معتقدند با چند بارش نمی توان به چنین نتیجه ای رسید و از سوی دیگر بعضی معتقدند وضعیت بهتر خواهد شد و بارش ها می تواند نشان دهنده انتها خشکسالی باشد.

پر شدن سدها درمان کم آبی مزمن کشور نیست

به عنوان نمونه، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می گوید هرگز نباید گمان کنیم که این باران های سیل آسا، انتها دوره های خشکسالی در ایران است و پر شدن سدها درمان کم آبی مزمن کشور نیست.

حسین ثنایی نژاد در گفت وگو با خبرنگاران، با طرح این سوال که عده ای این روزها معتقدند دوره خشکسالی تمام و دوره ترسالی 20 یا 40 ساله شروع شده است، اظهار کرد: این انتها دوره خشکسالی است اما بدین معنی نیست که دیگر شروع نخواهد شد. اصولاً ما در هواشناسی هنوز روشی نداریم که بتوانیم دوره های خشکسالی و تر سالی را برای آینده پیش بینی کنیم. البته روش های آماری می توانند بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده اند، فقط احتمال وقوع این دوره ها را در آینده تبیین نمایند. با این روش های آماری اما نمی توان نشان داد که دوره خشکسالی سال جاری تمام شده یا تا 20-40 سال آینده ترسالی خواهیم داشت.

در هر حال گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفکیک حوضه های آبریز درجه یک (دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم) حاکی از افزایش میزان بارندگی در سال آبی جاری (از اول مهرماه تا 24 اردیبهشت ماه) نسبت به سال آبی گذشته است؛ به طوری که بارش تجمعی کل کشور در سال آبی جاری 321.9 و در سال آبی گذشته 154.1 میلی متر بوده است. میانگین 11 ساله کل کشور 195.6 و میانگین 50 ساله 226.6 میلی متر بوده است. درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری با سال آبی گذشته کل کشور 109 میلی متر، میانگین 11 ساله 65 میلی متر و میانگین 50 ساله نیز 42 میلی متر است.

وضعیت مطلوب بارندگی تجمعی در شمال و جنوب کشور

وضعیت بارندگی تجمعی حوزه های آبریز درجه یک کشور از اول مهرماه تا ساعت 18:30 روز 24 اردیبهشت ماه سال آبی 1397 - 1398 حاکی از آن است که بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون در دریای خزر 495.3 میلی متر سال آبی 1396 - 1397، 325.1 میلی متر، میانگین 11 ساله 335.2 میلی متر و میانگین 50 ساله 337.1 میلی متر بوده است. همچنین درصد اختلاف بارندگی در دریای خزر در سال آبی جاری با سال آبی گذشته 52 میلی متر، میانگین 11 ساله 48 و میانگین 50 ساله 47 میلی متر بوده است.

بارش تجمعی در خلیج فارس و دریای عمان در سال آبی 1397 - 1398، 526.4 میلی متر بوده، در حالی که این میزان در سال آبی 1396 - 1397، 208.5 میلی متر بوده است. میانگین 11 ساله آن 282.7 و میانگین 50 ساله نیز 350.3 بوده است. درصد اختلاف بارندگی در خلیج فارس و دریای عمان در سال آبی جاری با سال آبی گذشته 152 میانگین 11 ساله 86 و میانگین 50 ساله 50 میلی متر بوده است.

افزایش 27 درصدی بارش تجمعی در دریاچه ارومیه

آمارها حاکی از آن است که بارش تجمعی در دریاچه ارومیه در سال آبی جاری 471.4 میلی متر بوده و در سال آبی گذشته 370.6 میلی متر بوده است. میانگین 11 ساله و 50 ساله این دریاچه نیز 292.5 و 301.3 بوده است. درصد بارندگی در دریاچه ارومیه در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته 27 میلی متر، میانگین 11 ساله 61 میلی متر و میانگین 50 ساله 65 میلی متر اختلاف داشته است.

فلات مرکزی در سال آبی 1397 - 1398 شاهد بارش تجمعی 201.1 میلی متر بوده، در حالی که این میزان در سال آبی 1396 - 1397، 93.1 میلی متر بوده است. میانگین 11 ساله نیز 131 و میانگین 50 ساله آن 152.4 میلی متر بوده است. درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری فلات مرکزی با سال آبی گذشته 116 میلی متر میانگین 11 ساله 54 میلی متر و میانگین 50 ساله 32 میلی متر بوده است.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، بارش تجمعی در مرزی شرق در سال آبی جاری 101.4 میلی متر، در سال آبی گذشته 37 میلی متر بوده و میانگین 11 ساله و 50 ساله آن به ترتیب 81 و 96.5 میلی متر بوده است. درصد اختلاف بارندگی مرزی شرق در سال آبی جاری با سال آبی گذشته 174 میانگین 11 ساله 25 و میانگین 50 ساله پنج میلی متر بوده است.

قره قوم نیز شاهد بارش تجمعی 264.4 میلی متر، در سال آبی جاری بوده در حالی که این میزان در سال آبی گذشته 114 میلی متر بوده است. میانگین 11 ساله بارش تجمعی در قره قوم 167.9 و میانگین 50 ساله 201.3 میلی متر بوده است. همچنین درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری در قره قوم نسبت به سال آبی گذشته 132 میانگین 11 ساله 57 و میانگین 50 ساله 31 میلی متر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "افزایش 109 درصدی بارش تجمعی در ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش 109 درصدی بارش تجمعی در ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید